Το Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος:Δημοσθένης Γυρούσης  
 Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Καμπίτης
 Γ. Γραμματέας: Σταύρος Μερτζάνης
 Αναπλ. Γραμ.:  Κων/νος Χατζηστυλλής
 Ταμίας: Μίμης Λίγγος
     Έφορος αγωνιστικού : Ιωάννης Σιδηρόπουλος 
 Έφορος εγκαταστάσεων : Ευάγγελος Νέγρος